Curriculum

Leni Verhofstadt-Denève (Phd.) is em. Gew. Hoogleraar in de theoretische en klinische ontwikkelingspsychologie aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen  van de Universiteit Gent waar zij o.m. verantwoordelijk was voor de Postuniveritaire Opleiding in de Ontwikkelingsgerichte en Experiëntiële Kinder- en Jeugdpsychotherapie. Naast talrijke bijdragen in nationale en internationale tijdschriften, is zij auteur van een 8-tal boeken hoofdzakelijk op het terrein van: Theoretische en klinische ontwikkelingspsychologie; Ontwikkelingspsychologisch longitudinaal onderzoek; Adolescentiepsychologie en  didactisch en klinisch Psychodrama. Zij is Stichter-directeur van de 'School of Experiential-Dialectical Psychodrama' en  lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. Zij is mede-coördinator van en docent in de vierjarige postgraduaatopleiding in de psychotherapie, Optie: Experiëntiële en Ontwikkelingsgerichte Kinder- en Jeugdpsychotherapie (Fac. Geneeskunde Universiteit Antwerpen), die met ingang van het acj 07-08 de Gentse postuniversitaire opleiding vervangt. In 2010: Verkozen tot Psycholoog van het jaar door de oudstudenten van de Universiteit  Gent (GAP) en tot Erelid van de Nederlands-Belgische Vereniging voor Psychodrama (VVP).  Verkreeg in 2014 van de Academie voor Integratieve Psychologie en  Psychotherapie  (AIP) en de Belgisch-Nederlandse Vereniging voor Integratieve Psychotherapie (BNVIP) de  Abraham Maslow Award  voor de meest grensverleggende psychotherapeut in Vlaanderen en als officiële  blijk van erkentelijkheid .

[Welkom] [Curriculum] [Publicaties] [Opleidingsoverzicht] [Eenj. basis-opleiding] [

Vierj. postgraduaat-opleiding] [Psychodrama-opleidingen] [Nuttige links] [CPD-Puppets kit] [Contact]

Contact

CPD-Puppets kit

Nuttige links

Psychodrama-opleiding

Vierj. postgrad.-opleidingen

Eenj. basis-opl.

Opleidingsoverzicht

Publicaties

Curriculum

Welkom