Welkom

Curriculum

Publikaties

Opleidingsoverzicht

Eenj. basis-opleiding

Vierj. postgrad.-opleiding

Psychodrama-opleidingen

Nuttige links

CPD-Puppets kit

Contact

 

•Activiteiten binnen  het Centrum voor Psychodrama & Psychotherapie

 

Info: http://www.psychodrama.be        Moira.Verhofstadt@gmail.com

Tel ++32(0)486 17 85 61

 

Basisopleiding in Psychodrama (in een rustig landelijk kader)

Bent u geïnteresseerd in de achtergrondtheorie en toepassingen van actie- en dramatechnieken?Dan is het volgende wellicht iets voor u:

 -In de ervaringsgroep wordt de nadruk gelegd op het aanvoelen en beleven van de sterke impact die psychodrama kan teweegbrengen.

 -In de twee vervolgmodules worden de deelnemers getraind in de diverse rollen die de director van een psychodrama zich eigen moet maken: analist, therapeut, groepsleider en regisseur.

 

Workshop "Psychodrama Puppets Kit"

Tweedaagse workshops om aan te leren hoe je werkt met een aangepaste vorm van psychodrama specifiek voor kinderen.

 

Supervisie/ Intervisie

Er is tevens mogelijkheid om beroep te doen op onze ervaring en theoretische kennis door middel van workshops en/of voordrachten. Instellingen, scholen bedrijven teams en andere organisaties kunnen ons contacteren met diverse vragen.

 

Individuele begeleiding adhv Psychodrama

Indien u op persoonlijk vlak bepaalde thema's wenst uit te werken kunt u individuele of groeps-psychodramasessies aanvragen.

 

Internationaal erkende Psychodrama-specialisatie tot “Certified Practitioner Psychodrama” (CP)

 

Deze psychodrama-specialisatie is toegankelijk aansluitend bij de vierjarige postgraduaatopleiding (PG), maar ook (onder bepaalde voorwaarden) via de hierboven vermelde Basisopleiding in Psychodrama.

(informatie: Moira.Verhofstadt@gmail.com  )

 

Tot voor 10 jaar bestonden er in Europa geen erkende psychodrama-opleidingen. Daarin is sedert 1997 verandering gekomen door de oprichting van FEPTO, een Europese vereniging van gekwalificeerde trainingsinstituten voor psychodrama. De vertegen­woordigers van deze instituten hebben in onderling overleg criteria vastgesteld waaraan een volwaardige psychodrama-opleiding moet voldoen.

 

Deze opleiding voorziet een ruime theoretisch-technische vorming, leertherapie, praktijk en supervisie, gespreid over 5 jaar, afgerond door een theoretisch en prak­tisch examen.

De opleiding loopt  doorheen de volgende fasen:

 

            (1) the preparatory stage (vgl 1e jaar PG),

 (2) the basic training (vgl 2e jaar PG),

 (3) the advanced training (vgl 3de en 4de jaar PG),

 (4) the “Learning Circle Certified Practioner” en aansluitend

       CP-examen.

 

De postgraduaatopleiding voldoet aan de eerste 3 fasen.

De 4de fase, met name de “Learning Circle Certified Practioner”, wordt

in samenwerkingsverband ingericht door de vier instituten die in België en

Nederland door FEPTO werden erkend, namelijk:

 

-Academie voor Psychodrama en Groepsprocessen

     (Hannah Salomé & Mark de Jonge, Arnhem NL)

-LapStreur  Social Engeneering.  

     (Jan Lap & Marjorie Streur, Sint Oedenrode NL

-School of Experiential-Dialectical Psychodrama

     (Leni Verhofstadt-Denève, Gent, B)

-School voor Psychodrama

     (Renée Oudijk, Utrecht/Sittard, NL)  

 

De School of Experiential-Dialectical Psychodrama bewaakt en

superviseert, als erkend trainingsinsti­tuut en lid van FEPTO, de

opleidingscriteria in het actie- en drama-partim van de vierjarige

postgraduaatopleiding. Derhalve voldoet deze vierjarige opleiding

volwaardig aan de drie eerste stadia van de training tot internationaal erkend

psychodramaturg  of “Certified Practitioner Psychodrama” (CP)

 

Postgraduaatstudenten worden bovendien in de mogelijkheid gesteld om in

het 2e semester van hun 4e opleidingsjaar deel te nemen aan een

kennismakingsweek-end als (vrijblijvende) introductie tot de “Learning

Circle Certified Practioner” .

 

Het totale programma van de learning circle is gecondenseerd over zes

weekends, gespreid over twee opleidingsjaren. Tijdens deze zes

opleidingsweekends is er ruim mogelijkheid tot theoretische verdieping, het

aan het werk zien van directors uit de verschillende instituten en zelf

praktische  ervaring op te doen. Via dit ervarend leren en persoonlijke

verslaggeving wordt de toekomstig psychodramaturg aldus grondig

voorbereid op het praktisch examen voor het bekomen van de,

internationaal erkende, CP- kwalificatie.

 

Het CP-examen wordt ingericht door de “Nederlandstalige Board of

Examiners”, bestaande uit minstens één verantwoordelijke van elk van de

vier (hoger vermelde) erkende instituten.

 

Voor meer info over deze Belgisch-Nederlandse psychodrama-specialisatie, contacteer Leni Verhofstadt-Denève voor een informatie-brochure. Leni.Deneve@UGent.be

 

 

•Voor een volledig overzicht van psychodrama-opleidingen in Nederland en België zie:

 

http://www.vvp.nl  Vereniging voor Psychodrama Nederland en

                                  België

 

Moira Verhofstadt

Centrum voor Psychodrama

en Psychotherapie

Pittem (bij Tielt)

[Welkom] [Curriculum] [Publicaties] [Opleidingsoverzicht] [Eenj. basis-opleiding]

[Vierj. postgraduaat-opleiding] [Psychodrama-opleidingen] [Nuttige links] [CPD-Puppets kit] [Contact]