Welkom

Curriculum

Publicaties

Opleidingsoverzicht

Eenj. basis-opleiding

Vierj. postgrad.-opleiding

Psychodrama-opleidingen

Nuttige links

CPD-Puppets kit

Contact

Psychodrama bij kinderen via de

"Children's

Psychodrama-Puppets Kit"

     A L G E M E N E  I N F O   

http://www.PsychodramaPuppets.be

T R A I N I N G

http://www.PsychodramaPuppets.be

http://www.psychodrama.be

Info@Psychodrama.be

denis.helskens@telenet.be

     D I A G N O S T I  E K EN P S Y C H O T H E R A P I E  VOOR  K I N D E R E N

http://www.kinderpsychologe.be

mariska.s@telenet.be

P S Y C H O T H E R A P I E  V O O R  VOLWASSENEN

De CPD-Kit kan ook in de psychotherapie

voor volwassenen worden benut.

De protagonist gaat terug naar de eigen kindertijd en speelt via de popjes concrete scènes in relatie tot significante anderen.

Deze methodiek komt ook in de trainingen aan de orde (Foto).

WENST U REGELMATIG (VOLLEDIG VRIJBLIJVEND) TE WORDEN GEÏNFORMEERD OVER WORKSHOPS EN OPLEIDINGEN STUUR MIJ GERUST EEN MAILTJE MET ALS ONDERWERP: "GRAAG OP MAILING LIST"

Leni.Deneve@UGent.be

Trainings-weekend

[Welkom] [Curriculum] [Publicaties] [Opleidingsoverzicht] [Eenj. basis-opleiding] [

Vierj. postgraduaat-opleiding] [Psychodrama-opleidingen] [Nuttige links] [CPD-Puppets kit] [Contact]

mariska.s@telenet.be

denis.helskens@telenet.be

    Info@Psychodrama.be

     Info@Psychodrama.be