Psychodrama met de

"Children's

Psychodrama-Puppets Kit"

http://www.psychodrama.be

Moira.Verhofstadt@gmail.com

 

 

 

 

I N F O R M A T I E   P S Y C H O T H E R A P I E   T R A I N I N G

  De CPD-Kit kan ook in de psychotherapie voor volwassenen worden benut

De protagonist gaat terug naar de eigen kindertijd en speelt via de popjes concrete scènes in relatie tot significante anderen.

Deze methodiek is ook in trainingen aan de orde (Foto).

Leni.Deneve@UGent.be

Trainings-weekend

Welkom.

Curriculum.

Publicaties.

Opleidingsoverzicht.

Eenjarige basisopleiding.

Psychother. Volwass..

Psychodrama-opleiding.

CPD-Puppets Kit.

Contact.

Welkom.
Curriculum.
Publicaties.
Opleidingsoverzicht.
Eenjarige basisopleiding.
Psychother. Volwass..
Psychodrama-opleiding.
CPD-Puppets Kit.
Contact.